Het jaar 2019 is al weer over de helft. Wat is er uit gekomen van je voornemens voor dit jaar? Wat heb je al kunnen realiseren? Hoe ver sta je met je plannen en loop je op schema?
Of zijn de nieuwe kansen en uitdagingen nog steeds kansen en uitdagingen?

Het jaar 2019 is weliswaar nog niet voorbij maar het gaat wel rap.

BEN JIJ ALS PIPI?

Wat wil ik als ondernemer? Stabiliseren? Verder groeien? En zo ja in welke richting? Welke uitdagingen kom ik daarbij tegen? Hoe benut ik de kansen die de huidige economische groei mij als ondernemer biedt? Zie ik beren op de weg of heb ik het lef net als Pipi Langkous: “Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan”?

PROGRAMMA’S DIE WERKEN

Met programma’s die zich in de praktijk hebben bewezen helpt Primavendi ondernemers en detaillisten om economische groei om te zetten in economische bloei van hun eigen productie-, handels- of winkelbedrijf. Primavendi helpt ondernemers en detaillisten om hun business te versnellen. Joris en Gerard zijn de Business en Retail Versnellers van Primavendi.

LOS VAN DE WAAN VAN DE DAG

Hoe ontworstel je je als ondernemer aan de waan van de dag? Hoe behoud je je focus en besteed je tijd en aandacht aan zaken als strategie, marktbenadering, innovatie en organisatie van de onderneming? Wij zien vaker dat dit soort zaken er nogal eens bij inschieten. Dat gebeurt wanneer ondernemers werken in hun bedrijf in plaats van aan hun bedrijf. Door te werken aan je bedrijf zet je de economische groei voor je eigen onderneming om in economische bloei.

GROEI VERSNELLEN

Het Versnellingsprogramma begint bij de ondernemer zelf. Wat zijn zijn of haar sterke eigenschappen? Waar zitten zijn of haar valkuilen? Wat is de manier van leidinggeven?
Goed ondernemerschap begint met inzicht in je eigen persoonlijkheidsprofiel en de bereidheid om met en van elkaar te leren. In praktische bijeenkomsten werken ondernemers samen aan hun bedrijf en inspireren zij elkaar en kiezen zij een Business of Retail Versneller die zij vervolgens heel concreet gaan uitwerken. Met hun eigen Versnellingsteam werken zij tussen de maandelijkse bijeenkomsten de Versnelling verder uit. Versnellingen kunnen heel verschillend zijn zoals aanpassingen aan de bedrijfsorganisatie die efficiencyvoordelen bieden, of de aanschaf van een nieuwe productielijn, een uitbreiding van het productassortiment, een specialisatie of het realiseren van nieuwe vestigingen in binnen- of buitenland.

RESULTAAT

De kracht van het programma is dat ondernemers leren van andere ondernemers op een pragmatische, doelgerichte manier: van denken via doen naar realisatie!
De opbrengst: weten waar je als ondernemer en onderneming staat, waar de kansen liggen voor innovatie, stappenplan om de versnelling te realiseren, inzicht en versterking in eigen leiderschap, focus op resultaat. 

Primavendi
Business en Retail Versnellers

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *