Business development

  • Begeleiden en ondersteunen startende ondernemers
  • Adviseren en realiseren exportambities bedrijven
  • Internationale handelsmissies

Export bevordering (SIB-traject)

Doelgroep: MKB-ondernemingen die geen of weinig ervaring hebben met internationaal ondernemen
Doel:           het op gestructureerde wijze vormgeven van export en het inbedden van die activiteiten in de organisatie
Vorm:         drie à vijf coachgesprekken die resulteren in het formuleren van een actieplan voor de
internationaliseringsstrategie van de onderneming
Inhoud:      de individuele coaching is een bewustwordings- en activeringstraject met een land- of regio-
onafhankelijke oriëntatie, dat uit drie opvolgende stappen bestaat:
Stap 1.
Motivatie, ambitie en onderscheidend vermogen. In deze stap worden op basis van de ambitie van de ondernemer en het onderscheidend vermogen van zijn product/dienst en onderneming kansrijke exportmarkten geïdentificeerd;
Stap 2.
Marktinformatie. Tijdens deze stap wordt de aantrekkelijkheid van deze markten nader onderzocht;
Stap 3.
Interne analyse. Deze stap inventariseert wat nodig is om succesvol te worden op deze markten. Dit mondt uit in een actiepuntenlijst internationaal ondernemen en is het eindpunt van het adviestraject.

Share