HOE BLIJF JE ALS RETAILER AANTREKKELIJK?

ONDERNEMEN IS ANTICIPEREN

Om je als retailer staande te houden in een tijd waar de (online)ontwikkelingen razendsnel gaan, vraagt een aanpak waarbij de combinatie wordt gezocht tussen on- en offline. Het is niet langer “of-of” maar steeds vaker een zaak van “en-en”. Heeft de fysieke winkel nog een toekomst? Hoe vind je de balans tussen clicks en bricks?
Zolang die niet is gevonden, blijven er ketens in de problemen komen en omvallen. We zijn nog lang niet aan het einde van deze ontwikkeling. Als ondernemers zal je de snelle ontwikkelingen niet alleen bij moeten houden, maar juist voor moeten blijven. Belangrijk: investeer in je mensen op de winkelvloer.

Uitstel van betaling voor Intertoys

KLANTEN ZIJN WISPELTURIG

Online en offline kunnen prima samengaan wanneer de kracht van het internet wordt gekoppeld aan de kracht van de fysieke winkels. De consument is wispelturiger geworden en is minder goed te “vangen” en vast te houden. We zien ook dat consumenten mondiger en veeleisender zijn geworden als het gaat om winkelbezoeken.

Wat maakt de winkel aantrekkelijk? Wat zorgt ervoor dat consumenten tot de verleiding niet kunnen weerstaan om de stad in te gaan om te shoppen?

GEEN EENDUIDIG ANTWOORD

Een eenduidig antwoord is nog niet zo eenvoudig te geven. Dat hangt erg af van de branche waarin je als winkelier actief bent. Toch zijn er wel zaken te benoemen die klanten verleiden om winkels te bezoeken.

ONDERSCHEIDEND VERMOGEN

Een belangrijk voordeel van een winkel is dat de consument de artikelen kan pakken, proeven, bekijken, passen, voelen en ervaren. Belangrijk is dat alle zintuigen van een klant worden geprikkeld zodat winkelen weer een echte ontdekkingsreis wordt, een ware beleving.

Een tweede belangrijke rol is weggelegd voor de medewerkers in de winkel. Naast vakkennis zullen zij een echte gastheer of gastvrouw moeten zijn voor de consument. Zij begeleiden de klant bij de aankoop. Met gevoel voor de klant, met passie voor het vak én de producten. Verkooptechnieken zijn zeker belangrijk. Doorslaggevend is echter de persoonlijkheid. Mensen in de winkel maken het verschil. Klanten merken dat. Natuurlijk moet de winkel in orde zijn, de producten goed gepresenteerd. Maar in een stad waar verschillende vergelijkbare aanbieders strijden om de gunst van de klant zal het persoonlijke contact de doorslag geven.

INVESTEER IN MENSEN

Zaak dat winkels durven investeren in hun mensen. Dat zet zoden aan de dijk en zal de fysieke winkel aantrekkelijk houden voor consumenten om juist daar hun aankopen te doen. Dan wordt shoppen weer leuk e valt er meer te beleven dan het klikken met een muis, het tikken op een touchpad of toetsenbord. Mensen maken het verschil.

Share

BEREN ZIEN OF KANSEN BENUTTEN?

Kansen benutten

Het nieuwe jaar is een paar weken oud. Een jaar vol nieuwe kansen en uitdagingen.

Wat wil ik als ondernemer? Stabiliseren? Verder groeien? En zo ja in welke richting? Welke uitdagingen kom ik daarbij tegen? Hoe benut ik de kansen die de huidige economische groei mij als ondernemer of retailer biedt? Zie ik beren op de weg of heb ik het lef om net als Pipi Langkous te handelen: “Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan”?

Van groei naar bloei

Met versnellingsprogramma’s die zich in de praktijk hebben bewezen helpt Primavendi ondernemers en detaillisten om economische groei om te zetten in economische bloei van hun eigen productie-, handels- of winkelbedrijf. Primavendi helpt ondernemers en retailers om hun business te versnellen. Joris en Gerard zijn de Business en Retail Versnellers van Primavendi.

Waan van de dag

Hoe ontworstel ik mij als ondernemer aan de waan van de dag? Hoe behoud ik mijn focus en besteed mijn tijd en aandacht aan zaken als strategie, marktbenadering, innovatie en organisatie van de onderneming?
Wij zien vaker dat dit soort zaken er nogal eens bij inschieten. Dat gebeurt wanneer ondernemers werken in hun bedrijf in plaats van aan hun bedrijf. Door te werken aan je bedrijf zet je de economische groei voor je eigen onderneming om in economische bloei.

Succesvolle versnellingsprogramma’s

Het versnellingsprogramma begint bij de ondernemer zelf. Wat zijn zijn of haar sterke eigenschappen? Waar zitten zijn of haar valkuilen? Wat is de manier van leidinggeven?
Goed ondernemerschap begint met inzicht in je eigen persoonlijkheidsstijl en de bereidheid om met en van elkaar te leren. In praktische bijeenkomsten werken ondernemers aan hun bedrijf en inspireren zij elkaar en kiezen zij een Business of Retail Versneller die zij vervolgens heel concreet binnen hun eigen bedrijf gaan uitwerken. Met hun eigen versnellingsteam gaan zij tussen de maandelijkse bijeenkomsten de versnelling aan de slag. Versnellingen kunnen heel verschillend zijn zoals bijvoorbeeld aanpassingen aan de bedrijfsorganisatie die efficiencyvoordelen bieden, of de aanschaf van een nieuwe productielijn, een uitbreiding van het productassortiment, een specialisatie of het realiseren van nieuwe vestigingen in binnen- of buitenland.

De opbrengst

De kracht van het programma is dat ondernemers leren van andere ondernemers op een pragmatische, doelgerichte manier: van denken via doen naar het doel!
De opbrengst: weten waar je als ondernemer en onderneming staat, waar de kansen liggen voor innovatie, stappenplan om de versnelling te realiseren, inzicht en versterking in eigen leiderschap, focus op resultaat.

Joris en Gerard wensen u een heel succesvol 2019!

Primavendi
De Business en Retail Versnellers

Share

HOW TO MOTIVATE YOUR PEOPLE?

Dit plaatje werkte op onze lachspieren.

Maar als je dit plaatje op je laat inwerken dan schuilt er toch een boodschap in. Hoe kan je als ondernemer je mensen motiveren?

Gewoon doen!

Vaak wordt er geroepen: gewoon doen!
Tja en dan begrijpt iedereen natuurlijk meteen wat er moet gebeuren en hoe dat dan gedaan moet worden? Duidelijke toch?

Het gebeurt nogal eens dat ondernemers, managers te licht denken over het motiveren van mensen. Stel je zelf eens de vraag hoe het komt dat een medewerker met een uitgebluste blik in zijn ogen naar de zaak komt maar met een glimlach op zijn gezicht na zijn werk weer naar huis gaat? Hoe kan dat?

Iedereen is te motiveren

Alle mensen zijn te motiveren. De vraag is alleen: waarvoor?

Daar heeft Primavendi een effectieve aanpak voor ontwikkeld waarbij de kracht van het individu het uitgangspunt is. Wanneer een medewerker minder goed presteert, een team minder functioneert, dan kan het zijn dat het aan deze medewerker of aan het team ligt. Vaker ligt het probleem bij de leidinggevende(n). Daar start dan ook onze aanpak: bij directie en management. En met succes.

De Oplossing

Meer weten?

Maak gerust een afspraak met één van de partners van Primavendi. Geen probleem te moeilijk, geen uitdaging te groot. Primavendi: hier begint ‘t!

Share

OMGEKEERD ONDERNEMEN, VOLG JE PASSIE

Hoe start je een onderneming?

Precies! In omgekeerde volgorde.

Joris en Gerard werkten veel met elkaar samen als trainer en coach van het hockeyteam van hun zoons. Zij troffen in elkaar in verschillende besturen, organiseerden evenementen in de stad, fietsen samen en liepen met elkaar lange afstanden. Dan leer je elkaar goed kennen.

Dat werd de basis voor Primavendi: experts in retail, sales en comunication.

Zij begonnen in 2016 als sponsor van het team van hun zoons bij MHC Tempo. Dat riep vragen op: wat doet Primavendi? Een website werd gemaakt en in januari 2017 gelanceerd. De eerste aanvragen kwamen binnen. Een inschrijving in de Kamer van Koophandel volgde. Toen de facturen betaald moest worden kwam er een bankrekening. Joris en Gerard waren in business!

Is dit nu een normale route om een onderneming te starten? Neen eigenlijk niet. In alle leerboeken staat dat je moet beginnen met een ondernemingsplan met een financiële paragraaf.

Wat scheelt was dat Joris en Gerard beiden al ondernemer waren en dat de samenwerking als vanzelf liep. Belangrijker: Gerard en Joris volgden hun passie: samen werken aan de ontwikkeling van mensen en bedrijven.

Nu verzorgen zij trainingen en opleiding voor bedrijven en adviseren zij lokale overheden bij het (weer) aantrekkelijk maken van binnensteden.

De uitgangspunten van de aanpak van Primavendi waren vanzelfsprekend: leren trappen, leren versnellen, doorzetten en genieten van succes. Dat zijn de uitgangspunten van fietsen en lange afstanden hardlopen.
“Alleen ga je sneller, samen kom je verder!”

Omgekeerd ondernemen staat voor Gerard en Joris symbool voor het nieuwe ondernemen: volg je passie!
Zij laten zien dat wanneer je je doel wilt bereiken je in beweging moet komen.

Willen + kunnen = doen!

Share

AANPAK LEEGSTAND VRAAGT INTENSIEVE SAMENWERKING

Steden hebben het moeilijk om hun stadshart aantrekkelijk te maken en te houden voor winkelend publiek. Leegstand door een structureel overschot aan winkeloppervlakte, het veranderende consumentengedrag, aankopen via internet, teruglopende bezoekersaantallen zijn enkele van de uitdagingen waar gemeentebesturen, ondernemers en onroerend goedeigenaren voor staan.

Hoe houd je je stad aantrekkelijk voor bewoners en bezoekers?

De oorzaken zijn duidelijk, de oplossingen verschillen van stad tot stad. Het vraagt in iedere stad of plaats om een goede samenwerking tussen gemeente, onroerend goedbezitters, winkeliers, ondernemers, retailformules en bewoners/bezoekers. En juist die samenwerking is een grote uitdaging door de grote onderlinge verschillen van belang.

Gemeenten zullen een heldere visie moeten formuleren, moeten durven kiezen voor een langere termijn dan 4 jaar (verkiezingen!), een duidelijke strategie bepalen en vooral het lef moeten hebben om hun kernwinkelgebied compacter te maken. Dat vraagt stevige ingrepen in het beleid. Denk hierbij aan wijzigen bestemmingsplan om detailhandelbestemming van winkelpanden af te halen in te ruilen voor bijvoorbeeld wonen. Dat gaat pijn doen. Electoraal niet altijd gemakkelijk te verkopen aan de kiezers. Bovendien vragen deze beleidsaanpassingen tijd.

Winkeliers en ondernemers zullen bereid moeten zijn om met hun bedrijf te verhuizen. En dat kan nog een uitdaging worden als ondernemers een eigen pand hebben. Ook dat vraagt lef, kost tijd en geld.

En onroerend goedeigenaren zullen ook mee moeten. Daar zit een knelpunt omdat in de nodige gevallen bezit van het onroerend goed versnipperd is en zijn de panden voor veel winkeliers en ondernemers hun pensioenpotje. Bij institutionele beleggers spelen weer andere belangen.

Kortom: bestrijding van de leegstand en het (weer) aantrekkelijk maken van de binnenstad is een fikse opgave die vraagt om samenwerking. Eendracht. En die samenwerking gaat verder dan het opknappen van de gevels, het opnieuw bestraten van winkelgebied en het plaatsen van pratende prullenbakken. Leuk om te doen maar het gaat om het reduceren van winkelvierkantemeters en het vullen van de gaten in de winkelstraten. We weten eigenlijk allemaal wel wat er moet gebeuren. Nu nog de samenwerking tot stand brengen.

Zorg er voor dat alle betrokkenen elkaar beter leren kennen en met elkaar in gesprek gaan. Dat creëert vertrouwen. En vertrouwen is de basis om met elkaar zaken aan te pakken. Met het formuleren van een gemeenschappelijk belang, een gezamenlijk doel, kunnen de neuzen dezelfde kant op gaan. Dat vraagt begrip, inzicht in elkaars situatie waarbij verder gedacht moet worden dan enkel het eigen belang.

In de kantorenmarkt hebben we een beweging gezien dat kantoorruimten worden omgebouwd tot woningen. Gelet op de huidige druk op de woningmarkt en de groeiende vraag naar betaalbare woningen zou hier wel eens een goede oplossing kunnen liggen. Beslist niet dé enige oplossing.

Dan zullen ook pandeigenaren van de gedachte af moeten dat winkelruimte meer opbrengt dan woonruimte. Onder druk wordt alles vloeibaar. Kennelijk is de druk, de pijn, nog niet overal zo groot dat er een serieuze beweging ontstaat om met elkaar de binnensteden weer aantrekkelijk te maken. De kansen zijn er. Nu de wil nog om er met elkaar wat van te maken. Er komt een moment dat het inzicht er komt en dat we met elkaar door de bocht gaan. De grote vraag is wanneer.

Het getuigt van ondernemerschap om dit moment niet langer af te wachten maar met elkaar in actie te komen. De wal zal het schip op enig moment keren. Willen we daar met elkaar op wachten?

 

 

Share

ONDERNEMEN IS LEF HEBBEN

Ondernemen = innoveren = entertainen

Als ondernemer ben je iedere dag op zoek naar nieuwe dingen. Je probeert van alles om je klanten te binden, tevreden te stellen en te behouden. Ondernemen = innoveren. Een ondernemer gaat iedere dag weer de duikplank af en weet lang niet altijd of er voldoende water in het zwembad zit.

Maar hoe krijg je mensen naar je winkel? Hoe zorg je voor entertainment?

Als ondernemer heb je veel talenten en eigenschappen nodig. Een héél belangrijke is: LEF.

Leiderschap

In het filmpje zie je 1 man die een beweging op gang brengt. Het muziekje is herkenbaar en werkt aanstekelijk. De dansende man staat helemaal alleen en weet met zijn danspasjes anderen over te halen hem te volgen. En als er dan een paar schapen over de dam zijn? Dan volgen er meer.

Wat is zijn geheim? Lef, geloof in eigen kunnen, mensen die hem willen volgen verwelkomen en als gelijke behandelen, zichtbaar maken wat hij doet, niet te ingewikkeld, hij is eenvoudig te volgen.

Het effect? Eerst lijkt de eenzame man voor schut te staan, maar doordat er steeds meer mensen zijn voorbeeld volgen ontstaat er een beweging waarbij steeds meer mensen zich aansluiten. Eerst voelt het nog ongemakkelijk hem te volgen, op enig moment voelt het ongemakkelijk om niet mee te doen.

Een ondernemer is een leider. Ieder op zijn eigen manier.

Samengevat:

 • een leider heeft en toont lef
 • hij is gemakkelijk te volgen
 • hij laat zien hoe je hem kunt volgen
 • hij verwelkomt zijn volgers
 • en behandelt hen als zijn gelijken
 • de 1e en 2e volger maken van de eenzame dwaas een leider
 • het gaat om de volgers niet alleen om de initiatiefnemer
 • omstanders zien wie er volger en zien de leider niet meer
 • als er één schaap over de dam is, volgen er meer
 • leiderschap zit hem in kleine dingen

 

Ben jij een ondernemer? Succes met jouw sprong van de duikplank!

Share

3e Editie RETAIL ACADEMIE van start!

Maandag 17 september 2018 verrichtte Primavendi de aftrap van al weer de 3e Editie van de Retail Academie Bergen op Zoom. Een groep van 8 (startende) ondernemers/retailers doorlopen een traject met een 10-tal gevarieerde workshops om het ondernemerschap verder te versterken.

Met de workshop “Persoonlijk Leiderschap” werd de basis gelegd voor een hechte groep ondernemers die met elkaar invulling gaan geven aan het Nieuwe Ondernemerschap in de Bergse Binnenstad: Leren met en leren van elkaar.

Na afloop een prachtige terugkoppeling ontvangen van de deelnemers:

 • Enthousiast. Weten het juiste, Komen duidelijk en ervaren over. Prettige samenwerking
 • Heel goed! geven vertrouwen, geven je het gevoel dat je er toe doet. Weten de juiste vragen te stellen
 • Direct, scherp, invoelend, snel inspelen op situaties
 • Geweldig!
 • Geeft heel veel vertrouwen. Spreken vanuit hun hart
 • Top mannen!

Heel veel succes met ondernemen in Bergen op Zoom!

 

 

 

Share

BUSINESS VERSNELLEN

De vakantie is voor velen voorbij. Uitgerust, energie getankt en met een hoofd vol ideeën en inspiratie weer aan het werk gegaan.

Belangrijk om deze ideeën om te zetten in acties om jouw business te versnellen. Neem initiatief, pak het stuur stevig in handen en geef gas!

Primavendi helpt ondernemers hierbij: pragmatisch, to-the-point en resultaatgericht.

Neem contact op met Joris of Gerard en versnel jouw business.

Share

INVESTEREN IN PERSONEEL LOONT

In de Telegraaf van 2 juni 2018 verscheen van de hand van Harry van Gelder een artikel over het gemis door de klant aan deskundig personeel in de winkels.

Dat is een serieus signaal naar winkeleigenaren om te (blijven) investeren in personeel in de winkel. Een van de belangrijkste factoren die bepalend is voor het onderscheid van fysieke winkels met onlineshops is nu net het personeel.

Een klant mag van winkelmedewerkers verwachten dat zij weten waar zij het over hebben zodat zij de klant goed kunnen informeren, adviseren en helpen. Gebrek aan kennis is “killing” voor de winkelbeleving van de klant. Productkennis is een MUST.

Naast een uitstekende productkennis maken een sfeervolle, logische winkelinrichting én de klantgerichtheid en persoonlijkheid van winkelmedewerkers het verschil met online winkelen en met de “fysieke concurrentie”.

Winkeleigenaren zouden hier iedere dag heel bewust mee bezig moeten zijn. Het komt helaas nog te vaak voor dat er bezuinigd wordt winkelpersoneel en dus ook op opleidingen in kennis en vaardigheden.

Dat is zonde: “winkeliers laten veel kansen liggen” aldus Pieter van den Broecke (Manhattan Associates).

(Bronvermelding foto: foto behorend bij artikel de Telegraaf d.d. 2 juni 2018)

Share